Finagle Godamba Rotti (Cooked Dough Sheets) 500g

500g x 12.